Home

Trafikverket publikationer

Trafikverkets publikationer - Trafikverke

Trafikverkets publikationer går att ladda ner från publikationsdatabasen Diva. Där finner du också broschyrer och annat informationsmaterial Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem. Jag förstå

Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material I Trafikverkets författningssamling, TRVFS, finns de föreskrifter som Trafikverket utfärdat. Du kan även söka bland äldre föreskrifter som beslutats av verkets föregångare Vägverket och Banverket

Välkommen till Trafikverkets bibliotek! Här kan du söka efter litteratur. Söker du publikationer och informationsmaterial utgivna av Trafikverket hänvisar vi dig till webbutiken/DiVA.. Kontakta gärna oss om du har frågor

Övriga publikationer om vägteknik - Trafikverke

 1. Dokumentbeteckning: 100046 Vi vet en hel del om hur det hållbara samhället ser ut. Trots det går utvecklingen inte alltid åt rätt håll. I projektet Den Goda Staden bygger vi upp gemensam kunskap och erfarenhet för att vi ska kunna ta oss förbi hinder i stadsutvecklingen
 2. Publikationer omfattar informationsbroschyrer och tidningar. Rapporter omfattar årsrapporter, periodiska rapporter samt projektrapporter, utredningar, uppföljningar, regeringsuppdrag och omvärldsanalyser
 3. Publikationer Här finns Transportstyrelsens publikationer som du kan ladda ner eller beställa från vår webbutik. Om du inte hittar det du söker, pröva gärna att söka i Trafikverkets webbutik eller bland Trafikverkets rapporter och omvärldsanalyser
 4. Dokumentbeteckning: 2015:087 Ett supplement till publikationen, gällande från 2017-04-01, finns på Trafikverkets webbplats. Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2
 5. Trafikverkets publikationer relaterade till AMA; Exempel på teknisk beskrivning och mängdförteckning *Digitala förberedelser. Du kommer att få en URL-länk samt ett lösenord via mail för att logga in på kursen

Trafikverkets webbuti

Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals. De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen 5 En enkel stopphållplats bromsar upp trafiken bara i bussens körriktning. Den har ungefär samma egenskaper som den dubbla stopphållplatsen men passar bättre i centrala tätortsmiljöer med omfattande biltrafik Language: English Original language: Swedish Förläggare: Borlänge : Trafikverket, 2011 Online-åtkomst: Länk Tillgänglighet: Inga exemplar finns tillgängliga : Spara i minneslista (ta bort) 2 Trafikverket Dokumentbeteckning: 2020:029 Trafikverkets regelverk för anläggningsstyrning anger de krav på funktion och utformning som gäller för samtliga Trafikverkets anläggningar. Regelverket ställer även krav på hur kravuppfyllnad ska verifieras och på hur lösningar och verifiering ska redovisas. Regelverket omfattar regler för ny- och ombyggnation, drift och underhåll och ska användas.

Trafikverkets författningssamling - Trafikverke

 1. Dessutom redovisas vilka krav kommunerna kan räkna med att Trafikverket kommer att ställa när Trafikverket deltar som sakägare i planärenden. Ort, förlag, år, upplaga, sidor Borlänge: Trafikverket, 2020. , s. 130 Serie Trafikverkets publikationer ; 2020:078 Nyckelord [sv
 2. HÖGSKOLAN I GÄVLE I SAMARBETE MED TRAFIKVERKET Utvärdering av fyra arbetsmiljöåtgärder inom schemalagt och flexibelt arbete. Rapporten är utgiven av Högskolan i Gävle. Författare: Thomas Rudolfsson och Fredrik Hellström, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, mars 2021.
 3. Publikationer. Varukorg; Sök. Sök Sök Fråga ESV ESV föreslår bland annat att Trafikverkets investeringsplan utvecklas genom att utöka planen från att innehålla den statliga transportinfrastruktur som Trafikverket förvaltar till att omfatta hela den nationella transportinfrastruktur som Trafikverket finansierar,.
 4. Trafikverket överlämnar härmed förslag till ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv
 5. I instruktionen för Trafikverket ingår i uppgiften att det i sin roll som beställare ska särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar (SFS 2010:185 2 § punkt 10). Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation bygge

Trafikverkets praxis i olika situationer. Denna handbok har tagits fram av Trafikverkets transportdispensenhet, som inom Trafikverket handlägger och beslutar i ärenden om transportdispenser för regionernas räkning. Denna publikation ersätter Vägverkets publikation 2007:144. Borlänge den 1 april 2011 . Lena Erixo Publikationer och rapporter... Rapporter. Rapporter. Här finns Transportstyrelsens rapporter som du kan ladda ner. Om du inte hittar det du söker, pröva gärna att söka i Trafikverkets webbutik eller bland Trafikverkets rapporter och omvärldsanalyser. Undersidor. Sjöfart. Väg. Luftfart. Järnväg. Marknadsövervakning Trafikanalys publicerar statistik, rapporter, remissvar och pm. Hitta alla publikationer från 2010 och framåt

Järnåldersgårdar i Stavby | ArkeologernaOmställning av våra transporter kräver systemförståelse

Trafikverkets bibliotek-katalo

 1. Trafikverket En förvaltningspolitisk historia. Jacobsson, Bengt; Mujkic, Leonora. Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde
 2. Trafikverkets e‑tjänstportal. Du loggar in med e-legitimation för att nå portalens tjänster och se dina aktiva ärenden. Välj tjänst i guiden Hitta din tjänst längre ner här på startsidan. (Alla Trafikverkets tjänster har inte flyttat in i e-tjänstportalen. På trafikverket.se/tjänster hittar du fler tjänster.
 3. Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl. Nu har vi uppdaterat e-kursen för Utförd åtgärd. Du hittar den tillsammans med övriga 14 e-kurser på Trafikverksskolans webbplats. 2021-03-10 06:28. Ny BaTMan-version . BaTMan 21.2.1 är nu driftsatt
 4. Sök information om fordon som ägs av någon annan via vår e-tjänst fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.. Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär
 5. Publikationer. Sortera på. Relevans Finansiell styrning av Trafikverket - slutrapport. Publicerad: 2021-04-19 Publikationsnummer: ESV 2021:21. Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar. Publicerad.
 6. Här hittar du publikationer utgivna av MSB. Du kan söka och filtrera för att hitta just den publikation du söker

De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen. Inaktuella publikationer. Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se Trafikverkets svar idag gällande effektbehovet är en generell upattning per kilometer elväg. Det specifika effektbehovet kommer att preciseras senare i projekteringsfasen som effektbehov per anslutningspunkt. När det gäller tillgänglighetskraven så ska det utredas av Trafikverket under år 2020

Övriga publikationer. Trafikverket Ostlänken - PM Miljöekonomisk studie av rekreationsvärden i Kolmårdenområdet. BeSmå - Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus. Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster. Prisdatabas samhällsekonomiska schablonvärden (huvudrapport) (bakgrundsrapport Sök efter: Hem » Huvudmän » Trafikverket. Dela

Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl. Kursmaterialet består av sju moduler som ger en introduktion till BaTMan, hur information hittas om konstruktioner, hur man registrerar en konstruktion, hur dokument kopplas etc. De sju modulerna kommer att kompletteras med ytterligare delar under 2016 Publikationer Här kan du beställa Naturvårdsverkets aktuella rapporter, broschyrer, böcker och foldrar. De flesta finns som pdf att läsa i fulltext och ladda ner kostnadsfritt Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2011. Redovisning av Trafikanalys uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser 2011. Senaste ändrad: 2016-11-2 Trafikverket öppnade ca 11.600 kilometer statlig väg för den nya bärighetsklassen BK4 under 2018. BK4-vägnätet har sedan utökats med upp emot 15 000 km, Vägverkets publikationer 1991:210, 1998.78, 2009:61 eller Trafikverkets dokument TDOK 2013:0267 4 Trafikverket 49 4.1 Områden som Statskontoret kommer analysera närmare 49 4.2 Trafikverket som planeringsmyndighet 50 4.3 Trafikverket som beställare 58 4.4 Trafikverket - intern styrning och organisation 64 5 Roll- och ansvarsfördelningen på transportområdet 69 5.1 Den övergripande rollfördelningen på transportområdet 6

Trafikverkets webbutik

Trafikverket ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) löpande under 2021, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/landsting, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång. Trafikverket ska vidare särredovisa den extra satsning på cykel som tillförts till anslagsposten Trafiksatsning Stockholm var ett samlingsbegrepp för de gemensamma satsningar i infrastrukturen som Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län gjorde för att öka framkomligheten i Stockholmsregionen. Nära 100 miljarder kronor planerades att investeras under en tioårsperiod, fram till år 2021, i. E-mail: info@folkbro.com Tel: 08 411 2068 Adress: Borgarfjordsgatan 12 164 55 Kista Stockholm, Swede 18800 2020:260 grundvatten vattenföroreningar infrastruktur riskanalys Region Stockholm Natural Sciences Earth and Related Environmental Sciences Oceanography, Hydrology and Water Resources Naturvetenskap Geovetenskap och miljövetenskap Oceanografi, hydrologi och vattenresurser Vatten och mark Research subject Vatten och mark Research subject <p>Som verksamhetsutövare för väg och. Öppet innehåll innebär att informationsinnehåll kan omarbetas återanvändas och vanligen även spridas fritt Begreppet är en analogi med det något äldre konceptet öppen källkod och innefattar alla former av immateriellt skapande eller media såsom texter bilder ljud och tekniska utvecklingar som publiceras i ett format som tillåter att andra kopierar och förändrar verket Licenser.

Lunchseminarium om produktivitet i anläggningssektorn

Genomsnittligt dygnsflöde för mc baserat på ordinarie ÅDT-mätningar mellan 2006 och 2018. Det finns ett informationsblad till kartan Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA EL, även benämnd TRVAMA EL, är strukturerad med en gemensam kodstruktur för samtliga omfattade teknikslag och är därmed framtaget som ett renodlat Trafikverkskomplement till AMA EL med tillhörande publikationer. Förbättringsförslag och frågor som berör TRVAMA EL ska ställas til Trafikverket 11 år 3 månader Strategisk planerare Trafikverket aug 2019 -nu 1 år 11 månader. Region Syd Regional samhällsplanerare Publikationer NAVARCH GUIDEBOOK Karlskrona kommun 1 april 2002 Jag var 2000-2002 projektledare för projektet Navarch - Naval Architecture, som. Publikationer; Arbetslivsinstitutet.se. Borlänge. Bibliotekarier och arkivarier. Informationsarkitekt. Informationsarkitekt. Trafikverket. Arbetsbeskrivning. Som Informationsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens.

Smart City Sweden – Sveriges exportplattform för hållbaraTransporteffektivitet högt på agendan för näringslivet

Publikationer och rapporter - Transportstyrelse

 1. Som specialist inom geoteknik får du vara med och påverka Trafikverkets roll som aktiv beställare och fortsatta strävan att ligga i framkant gällande utveckling och omvärldsbevakning. Du får även möjlighet att arbeta strategiskt med geotekniska frågeställningar och att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer, både nationellt och internationellt
 2. Transportstyrelsen kräver Trafikverket på miljonvite Transportstyrelsen meddelar ett vitesförläggande mot Trafikverket för att de inte säkerställer att . Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
 3. Publikationer; Arbetslivsinstitutet.se. Kristianstad. Planerare och utredare. Handläggare ekonomisk skada. Handläggare ekonomisk skada. Trafikverket. Arbetsbeskrivning. Som handläggare ekonomisk skada på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige
 4. ering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa
 5. Säkerhetsöversikt 2013. Övergripande / Rapporter Säkerhetsöversikt 2013 I den här publikationen redovisar Transportstyrelsen säkerhetsutvecklingen inom luftfarten och sjöfarten, med fokus på utvecklinge
 6. Standarder m.m allmänna råd 6. Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar Handbrandsläckare Handbrandsläckare typgodkänds i enlighet med: SS-EN 3-6,7,8, och 9, Brand och räddning - Handbrandsläckare
 7. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.com I en nypublicerad studie har deltagare från VTI, Trafikverket, Ericsson, POC Sports och Veoneer tillsammans undersökt hur cykelhjälmen skulle kunna utvecklas f

Publikationer - Transportstyrelse

2. Rutiner för fartygsdrift, tillbud och olyckor. Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar Med fartygsdrift avses allt arbete som utförs på fartyget i samband med dess normala drift t.ex. arbete vid manöverplatsen, på däck och i maskin, sam Fordonsstatistik november 2006 . Vägtrafik / Statistik Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp Fordonstyp Fordon i trafik Avställda Avregistrerade Personbil 4 21 Boverket . Förord . Under våren 2016 publicerades Dricksvattenutredningen efter drygt två års omfattande arbete. Utredningen visade på betydande sårbarheter inom landets dr

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositione

AMA och Trafikverkets publikationer för asfaltbeläggningar

Trafikverkets bibliotek-katalog › Resultat av sökningen

Asfaltdagar Dokumentation 2018 | AsfaltskolanBristanalys utter järnväg | www
 • SVT Play app fungerar inte.
 • How to participate in NaNoWriMo.
 • Wilma FUP bilder.
 • Uos etherscan.
 • Stellar verwachting 2022.
 • Locarno, Switzerland.
 • Souverän investieren für Einsteiger inhaltsverzeichnis.
 • Auto arbitrage.
 • Brexit impact on UK banking industry 2021.
 • Microsoft net worth 2021.
 • Navy CTI Aircrew.
 • CDON stock Avanza.
 • A bank charter Quizlet.
 • Woudrichem geplande evenementen.
 • Flaviar.
 • Viacoin price prediction 2021.
 • 1941 Walking Liberty Half Dollar.
 • Lindab Solar Roof återförsäljare.
 • Ledkryss Design.
 • XRP to USDT.
 • Yu gi oh Seriebörsen kort.
 • How to file a complaint on Robinhood.
 • Benda scooter onderdelen.
 • Crypto investering.
 • Varg björn.
 • Dragons Den Bitcoin investment.
 • Best 60 second binary options brokers.
 • Experium Sälen Corona.
 • Cheaper Uniswap.
 • Bilda bostadsrättsförening av hyresrätt.
 • Majola kläder.
 • Bitcoin deposit address in PayPal.
 • Kauri kryptoměna.
 • Nordisk mytologi havsgud.
 • AquaVenture Culligan.
 • Tipico Aktie.
 • 2020 fashion trends.
 • 3000 BC Egypt.
 • Samsung Common Interface adapter 5V.
 • Post quantum KEM.
 • Top altcoins April 2021.