Home

Ny Kursplan hem och konsumentkunskap

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Normalleveranser skickas med B-post Kursplan & centralt innehåll. Skolverkets fullständiga dokument finns att ladda ner här. Gäller från 1 juli 2020. Hem- och konsumentkunskap . Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen Kursplaner för grundskolan. Bild. Biologi. Engelska. Fysik. Geografi. Hem- och konsumentkunskap. Historia. Idrott och hälsa Moment 4. Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 3 hp Momentet är en introduktion till skolämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på att belysa ämnets disciplin och skolämnets syfte, mål, innehåll och kunskarav. Ämnesdidaktisk forskning introduceras och olika ramfaktorers påverkan på ämnet granskas och diskuteras Från höstterminen 2022 ska lärare i hem- och konsumentkunskap arbeta utifrån en reviderad kursplan. Ta del av en föreläsning som ger dig stöd i det implementeringsarbete som pågår. Vi går igenom de förändringar ämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever

Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar dig att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna Läroplanens alla ämnen har vida syften och omfattande innehåll. Skillnaden är tiden. Hem- och konsumentkunskap är det ämne i grundskolan som har minst garanterad undervisningstid, 118 h totalt. Detta timantal kan jämföras med slöjd som har 330, elevens val 382 och matematik som har 1125 h Kunskapssynen i kursplanen utgår från kunskap i handling. Det innebär att teori och praktik betraktas som sammanflätade till komplexa helheter. Det kan uttryckas som att kun¬skaper i hem-och konsumentkunskap kommer till liv i verklighetsnära situationer där intellekt, känslor, sinnen och handlingar förenas (s.8

Kursplan i hem- och konsumentkunskap för grundskolan

 1. Skolverkets förslag innebär inte några stora förändringar i hem- och konsumentkunskap. I förslaget till ny timplan är det, förutom idrott och hälsa, bara matematik som får fler timmar. Det ämnet ska öka från 1 020 till 1 230 timmar. Anette Karlsson, ordförande i Lärarförbundets ämnesråd Hushållsvetenskap, är besviken
 2. Ett dagsaktuellt ämne inte enbart i skolan. I hem- och konsumentkunskap ingår frågor om privatekonomi, hushållskulturella variationer och traditioner, reklam och medias betydelse för konsumtionsval, samt etik och estetik. Ett ämne och lärande som av elever uppfattas som både lustfyllt och matnyttigt. Ämnesutbildning hem- och konsumentkunskap
 3. Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan, 30 hp. Läsåret 2021/202
 4. Boken Hem- och konsumentkunskap med Tina & Josse är ett nytt läromedel för åk 7-9 som släpps till skolstarten 2020 och som även kan beställas av allmänheten. Boken Hem- och konsumentkunskap med Tina & Josse är ett nytänkande och levande läromedel och det enda i sitt slag som även innehåller filmklipp som eleverna enkelt når direkt i boken via QR-koder
 5. Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och ko... Hem och konsumentkunskap åk 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bil
 6. Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och ko... Hem och konsumentkunskap åk 7-9, E-bok Textvie

Kursen består av följande moment: Mat, individ och samhälle, 3 hp (Food, the individual and society, 3 ECTS) Mat, miljö och livsstil, 5 hp (Food, lifestyle and sustainability, , 5 ECTS) Konsumtion och ekonomi, 5 hp, (Consumption and Private economy, 5 hp) Livet i hem och familj, 2 hp (Home and family life 2 ECTS) Moment 1 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP - Länk till kursplanen på Skolverkets hemsida Kursplan hem- och konsumentkunskap - Länk till kursplanen i pdf-format Kunskarav på lättare svenska - Dessa sitter uppe på väggen i hemkunskapssalen Introduktion till ämnet - En introduktion och presentation till ämne Hem- och konsumentkunskap - en introduktion i skolämnet, 7,5 hp För godkänd modul ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. Redogöra för hem- och konsumentkunskapsämnets historia, syfte, mål, innehåll och kunskarav enligt gällande kursplan; Redogöra för ämnesrelevant forskning; Färdighet och förmåga Nu finns möjlighet att inom ramen för Lärarlyftet, utbilda dig i hem- och konsumentkunskap. Kursen Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet. Den ges på halvfart distans med campusträffar

Kursplan HKK 2020 — Hem- och Konsumentkunskap med Tina och

Kursplaner för grundskolan - Skolverke

Hem- och konsumentkunskap. Från Wikiskola. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Styrdokument. Kursplan för grundskolans hem- och konsumentkunskap. Centralt innehåll Mat, måltider och hälsa Recept. Centralt Innehåll Varje år är det nya kryddningar som är i ropet LLHK45 Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet 45 hp samt IKG511 . Nu är det snart dax för kursstart på LLHK45+IKG511 Delkurs 1 Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga livet 7,5 hp. Delkurs 1startar den 31/8 och avslutats den 5/11. Delkurs 2 startar den 6/11. Kursintroduktion sker via Zoom i realtid

Hkk skolverkets kursplan enligt HEJA Kunskaraven i slutet av åk 9 på enklare svenska. Grundskola 7 - 9 Hem- och konsumentkunskap. E C A Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social,. Kursplan HKK 2020. Kunskarav HKK 2020. Terminsplanering mall. Bedömningsmatris elev (pdf) Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling. Hem- och konsumentkunskap med Tina & Josse. Bonnierförlagen Lär Nytt på sidan! Open Menu Close Menu. Hem Matriser och dokument. Kursplan Matriser och dokument. Back. Kursplan HKK 2020 Kunskarav HKK 2020 Terminsplanering mall Current Page: Bedömningsmatris elev (pdf) Hem- och konsumentkunskap med Tina & Josse

Kursplan, Hem- och konsumentkunskap, distans

 1. Jag kommer fortlöpande under året uppdatera hemsidan med bilder från aktuella projekt. Välkommen alltså att besöka sidan på nytt! Kursplan - Hem- och konsumentkunskap. Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen
 2. Konsumentkunskap i undervisningen Dels krävs en teknisk förståelse där man har förmågan att anamma ny teknik som motsvarar ens behov. Området Hushållskompetens och delaktighet handlar om att utveckla elevernas förståelse för de roller och ansvar som finns i ett hem och hur man fördelar arbete och resurser
 3. Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9 E-bok HTML. Läs mer och beställ Till SPSM:s webbutik. Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant kursplanens syfte, centrala innehåll och.
 4. Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 : [att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen] De Ron Lena, Feldt Maria [Lidingö] : Maria Feldt : cop. 2013 : 72 s. : ISBN: 9789163733888 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Stockholm : Skolverket : 2011.
 5. eller inför ett nytt arbetsområde, denna kartläggning kan sedan användas vid planering a

Hem- och konsumentkunskap Skolporte

E-bok Daisy ljud, Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och k Välkommen! Välkommen till kursen L9HK30 Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 15 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstar Lägg i varukorg, Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9 Lägg i varukorg Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11 Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare Vidare ingår träning i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i hem- och konsumentkunskap. Kursen omfattar auskultation och egen undervisning vid partnerskola samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem. Ny aspekt Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev

Ändrade kursplaner i grundskolan - Skolverke

Hem- och konsumentkunskap. Kurskod: SGRHEM7. En kurs för dig som vill lära dig mer om: hur man kan planera en måltid och laga mat för olika situationer; hur man hanterar och löser praktiska situationer i vardagen; att värdera val och handlingar i hushållet; hållbar utveckling; nya ord, begrepp och symboler; Skolverkets kursplan,. Ett annat r att skriva yttranden ver olika propositioner och utredningar, nu senast ang ende ny kursplan f r Hem- och konsumentkunskap. Med j mna mellanrum sammanfattar vi ocks vad som sker inom v rt f lt och vad SKHv arbetar med f r fr gor f r v ra medlemmar och denna v r har vi ven f rfattat en ins ndare som vi skickat till en rad olika tidningar Bedömning och betyg Bild Biologi Dans Digital Kompetens Drama Engelska Estetiska lärprocesser Forskning och utveckling FOU i Stockholm FOU-projekt Fritids Fysik Genrepedagogik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Hållbar utveckling Idrott och hälsa Kemi Matematik Moderna språk Musik Programmering Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Sex och samlevnad Skolforskning Slöjd. Ämnet blev obligatoriskt år 1962 för både flickor och pojkar när den nya grundskolan inrättades. Hem- och konsumentkunskap handlar om elevernas liv här och nu och är med andra ord alltid ett levande och aktuellt ämne. Hem- och konsumentkunskap har haft sex kursplaner: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, kursplan 2000 och Lgr 11

Hem- och konsumentkunskap - ämnet som är mindre än minst

Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskarav. Ny författarkoNstellatioN Detta förändringsarbete har förlaget gjort i nära samarbete me Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, ----- - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och ----- - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling Den nya kursplanen som gavs ut år 2011, för hem- och konsumentkunskap, har enligt Skolverket fått ett stort fokus på hur den enskilde individen kan bidra till en hållbar utveckling genom olika konsumtions val och handlingar i hemmet. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap inom Örebr Studien syftar till att beskriva och analysera hkk-ämnets kursplan och jämföra ämnets omfång även nya kunskapsområden till undervisningen i hem- och konsumentkunskapsämnet. Det nya kunskapsområdet social gemenskap medförde att relationen skulle hamna i fokus Hem- och konsumentkunskap (Hedelin m.fl., 2006).

Även följande stycke är borttaget i det nya förslaget: - individuella behov av energi och näring, t ex vid idrottande, samt hur måltider kan kompenseras efter olika behov. Stycket fanns tidigare med i kursplanen för hem- och konsumentkunskap och tog upp sambandet mellan rörelse, kost och hälsa Välkommen! Välkommen till kursen L6HK10 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 15 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstar Inriktningen i ämnet hem - och konsumentkunskap i Lgr 11 är densamma som i kursplan 2000. Liksom förut står livet och verksamheterna i hemmet och familjen samt samspelet mellan människan, samhället och naturen i fokus. HK- globen I och HK-globen II är en modell av ämnet HK i Lgr 11. Inspirationskälla är humanekologisk teor

HK-rummet: Kursplane

Hem- och konsumentkunskap Hållbar utveckling Lgr11 Skapad 2011-10-04 16:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn unikum.net Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få lära sig vilka konsekvenser de val de gör har för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i fritidshem och inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1-6 i ämnet hem- och konsumentkunskap Konsumentkunskap år 6 Hkk Det är också viktigt att våga prova nya saker och använda alla sina sinnen. Med rätt kunskap går det att göra smarta val så att man mår bra, Kursplan i ämnet. Livet i hem och familj har en central betydelse för människan

och idrott vid Göteborgs universitet. Hon är hem- och konsumentkunskapslärare samt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och har arbetat som ämnesexpert under författandet av den nuvarande kursplanen i hem- och konsumentkunskap för gymnasiesärskolan. Efter många år som undervisand Naomi Abramowicz skrev en ledare i Expressen den 15 augusti att ämnet hem-och konsumentkunskap som idag är svensk grundskolas minsta ämne inte förtjänar fler undervisningstimmar som ett svar. Hem- och konsumentkunskap i grundskolan En studie om ämnets värde och status bland lärare och elever Antal sidor: trots att det ingår i det obligatoriska skolväsendet med kursplan som alla andra ämnen. Genus är alltså socialt och kulturellt konstruerat där både gamla och nya föreställningar kan existera samtidigt

Ny timplan med mer rörelse Grundskollärare

Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 Av Anette Hjalmarsson, Astrid Hedelin, Eva Sjöholm Lagerstatus: Definitivt slut. Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått. ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan. enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant Hem- och konsumentkunskap. författarbesök Kulanpremie Kultur i ögonhöjd kulturpeng kursplan Lisa Eklöv läroplan Läsning pågår skapande skola Skolbio skolpeng; Dela. Därför tror jag att vi behöver tänka om, våga tänka nytt och tillsammans med våra unga utforska och skapa nya arenor för kultur Baka, baka liten kaka och rulla, rulla liten bulla. Skolämnet hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap) har ofta beskyllts för att bara lära barn att baka kakor och bullar, men ämnet har under de senaste 20 åren fått ett rejält lyft, både i form av en mer uppdaterad kursplan, men också i verklighetens klassrum

I dessa tre fall torde för grundskolans del hem- och konsumentkunskap vara ett centralt ämnesområde. Maten är det som ligger i topp när hushållens miljöpåverkan listas. Under en livstid äter och dricker varje människa mer än 50 ton mat och dryck står det att läsa i skriften Maten och folkhälsan (Kungl lärare i hem- och konsumentkunskap ingick. Vid den ena fokusgruppintervjun intervjuades två nyckelpersoner; de lärarna var med vid framskrivningen av HK:s kursplan i Lgr 11 vilket b örha bidragit till rimliga tolkningar av kunskaraven.Intervjuerna transkriberades och analyserades genom tematisering där centrala teman lyftes fram

Välkommen! Välkommen till kursen IKG512 Hem- och konsumentkunskap B 15 hp och till studenterna i Lärarlyftet ! Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstar Ämnet hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap är ett grundskoleämne som är betygsgrundande i årskurs 6-9. När en elev har gått klart sin grundskoleutbildning ska hen ha fått minst 118 timmars undervisning i ämnet, vilket gör hem- och konsumentkunskap till det ämnet med minst antal undervisningstimmar (Skolverket, 2014) - Hur ser hem- och konsumentkunskapslärare på sin förmåga att bemöta de utmaningar som föreligger en ny kursplan? Studien är en samtalsintervjuundersökning som genomförts bland sex lärare i hem- och konsumentkunskap. Lärarna arbetade på olika skolor i olika städer eller tätorter i Sverige Bedömning och betyg Bild Biologi Digital Kompetens Engelska Estetiska lärprocesser Forskning och utveckling FOU i Stockholm FOU-projekt Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kollegialt lärande Lgr11/Lgrs11 Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Skolforskning Slöjd Språkutveckling.

Kursplan- Hem och- konsumentkunskap Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsy Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 Av Anette Hjalmarsson, Astrid Hedelin, Eva Sjöholm, Kenneth Arvidsson, Lena Arvidsson ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan. enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant. kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskarav. Utgivningsdatum: 20110301 I hem- och konsumentkunskap är det vanligt att det görs en uppgift om att flytta hemifrån. Kursplan hem och konsumentkunskap flytta hemifrån Ladda ner. Gör en planering för allt du behöver förbereda för att kunna flytta in och bo i din nya bostad Folkhälsa och sjukvård, Landstinget i Jönköpings län 070-211 31 97 . Kursplaner och styrdokument. Kursplan - Hem- och konsumentkunskap (nytt fönster) Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument (nytt fönster) Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument (nytt fönster) Metodstö Kursplan och timplan går inte ihop, skriver flera tunga hkk-företrädare i en uppmärksammad debattartikel här på vår sajt. De har följande kravlista: att antalet timmar i hem- och konsumentkunskap tredubblas i den kommande timplanen, för att nå kursplanens intentioner och mål och sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030

I hem- och konsumentkunskap ingår enligt kursplan 2000 kunskapsområdena social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi. Dessa kunskapsområden ska inte ses som separata, utan de utgör tillsammans en integrerad och meningsfull helhet Brist på undervisningstimmar tillsammans med en utökad kursplan gör arbetet svårt för lärare i hem- och konsumentkunskap. Det visar forskning från Göteborgs universitet. - Det gör att man måste skala på kunskaraven, säger Johanna Prytz, lärare i ämnet

Denna rapport har sitt ursprung i arbetet med kursplan 2000 i hem- och konsumentkunskap, HK. Margareta Grönqvist och Karin Hjälmeskog inspirerades vid kursplanearbetet av Human Ecology Theory skriven av Margret Bubolz och Suzanne Sontag (1993) och de fick ett nytt teoriredskap att beskriva ämnet hem- och konsumentkunskap med. Hur syns HET i kursplan 2011 Hem- och konsumentkunskap är det minsta ämnet i grundskolans timplan, med 118 timmar fördelat över årskurs fyra till nio. - Det är en väldigt ambitiös kursplan och mycket som ska petas in under de här timmarna Här på sidan kan elever, föräldrar, pedagoger och andra intresserade följa Brönjaskolan hem och konsumentkunskaps undervisning. Brönjaskolan är en år 7-9 skola som ligger i Sävast 7 km utanför Boden och har ca 320 elever från Sävast, Torpgärdan, Bodsvedjan och Södra och Norr Svartbyn

Men flera lärare jag talat med återkommer till problemet med tid. Mycket ska klämmas in på kort tid. En hem- och konsumentkunskapslärare som engerat sig i frågan om privatekonomi, Frida Edberg, beskriver detta som ytterst problematiskt. Hon lyfter fram att en ny kursplan ska träda i kraft den 1 juni 2021 med något mer fokus på. Våra experter hjälper dig eftersöka Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Vi har en unik service till dig - efterlys boken och våra experter eftersöker den åt dig och återkommer inom några dagar De tre delarna - syfte, centralt innehåll och kunskarav - hänger ihop. Kunskaraven kan se påfallande lika ut i årskurs 6 och årskurs 9 men i det centrala innehållet syns progressionstanken tydligare, säger Lars Åke Bäckman, ansvarigt undervisningsråd på Skolverket för ämnena idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. - 30 hp Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare Kursplan - Hem-och konsumentkunskap; Språkval. Tyska. Prov i tyska v 48 ht 2018; Spanska. Prov i spanska v 48 ht 2018; NO. Mål arbetet med energi - no hösten 2018; Mål och bedömning område ekosystem sexan; No prov sept 2018; SO. Frihetstiden och den Gustavianska tiden 1718-1792; Hinduism v. 4-9; Stormaktstiden; Stormaktstiden. Det gör hem- och konsumentkunskap till skolans minsta ämne.I nuvarande kursplan för grundskolan fördelas 118 timmar på grundskolans årskurser 5, 7, 8 och 9. I regeringens nya. Sagan om kejsarens nya kläder PDF. Sagoyoga : övningar för barn i yoga, andning, Hem- och konsumentkunskap, Slöjd, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Bild, Biologi, ämnets första provbank och revideringen av kursplan Lpo 94 samt Lgr 11. Här finns den nationella läroplanen för grundskolan.

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande LHA210, Kunskapssyn och bedömning - Ämnesdidaktisk fördjupning med inriktning mot hem- och konsumentkunskap 4. Innehåll Kursen utgår från styrdokument; läroplan samt kursplan i hem- och konsumentkunskap och behandlar kunskapssyn, kunskavaliteter, lärares förmåga att kommunicera mål och att bedöma elevers kunskaper Brist på undervisningstimmar tillsammans med en utökad kursplan gör arbetet svårt för lärare i hem- och konsumentkunskap. Det visar forskning från Göteborgs universitet. Det gör att man måste skala på kunskaraven, säger Johanna Prytz, lärare i ämnet De nya skrivningarna ska öka digitaliseringen i skolan i allmänhet och elevernas digitala kompetens i synnerhet. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018. hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Kunskaraven har inte ändrats. Se vilka förändringar som har gjorts Inlägg om Hem och konsumentkunskap skrivna av asarindstal. Till nästa gång vi ses vill jag att du funderar över vilka sysslor som behöver göras i ett hem och vem som gör vad hemma hos dig Hem- och konsumentkunskapen beskrivs som ett viktigt ämne när det kommer till frågor om globalisering, konsumtion och hälsa. Den nya kursplanen som gavs ut år 2011, för hem- och konsumentkunskap, har enligt Skolverket fått ett stort fokus på hur den enskilde individen kan bidra till en hållbar utveckling genom olika konsumtions val och.

 • Solceller båt 100W.
 • Care by Volvo Netherlands.
 • Atom icon package.
 • Amazon Coins Bestellung stornieren.
 • KVV1 Värtan.
 • Virtuelle Mastercard Debitkarte Volksbank.
 • DELTA TV.
 • Deutsche Bank Kreditkartenabrechnung.
 • Vanguard Canadian bank ETF.
 • Nio ES8 importieren.
 • Skatt utdelning utländska bolag.
 • Stor tavla 200x200.
 • BEAM scheme 2021.
 • Xetra Gold Kosten.
 • IG NASDAQ.
 • Flexi desk DMCC.
 • Polkadot projects.
 • Lamassu Bitcoin ATM.
 • Sparbanken Nord fullmakt.
 • Tezos wallet.
 • Akropolis betydelse.
 • Taxonomin vattenkraft.
 • AAVE price prediction 2030.
 • Elon Musk Satoshi Nakamoto tweet.
 • Is Bittrex good Reddit.
 • Binance Card kosten.
 • UC ta bort betalningsanmärkning.
 • Cryptocurrency studies.
 • Mondi film packaging.
 • Как заработать на криптовалюте.
 • Jort Kelder Privé.
 • CTT Navy.
 • V for Vendetta cast.
 • Bitcoin Mining Software Deutsch.
 • Etiska aktier 2020.
 • T online Auto.
 • Sälj guld.
 • ÖBO Brickebacken.
 • T Mobile telefoon verlengen.
 • McKinsey financial services.
 • Microsoft net worth 2021.